Szótárak

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-maďarský študijný slovníkverzia 2.125.900 hesiel, 5.600 príkladov, 43.100 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.Szlovák-magyar szótár Advancedverzió 2.125.900 címszó, 5.600 példa, 43.100 fordítás© Lingea s.r.o., 2018. Minden jog fenntartva.