×
Lingea
E-shop Bejelentkezés
×

Címszavak

iconsetzen
Reklám:

Igekötők

setzenabsetzenansetzenaufsetzenaussetzenbesetzendurchsetzen1durchsetzen2einsetzenentgegensetzenentsetzenersetzenfortsetzenherabsetzenhineinversetzenhinsetzenhinwegsetzenübersetzen1übersetzen2umbesetzenumsetzenversetzenvoraussetzenzersetzenzurücksetzenzusammensetzenzusetzen
Mindent mutat (27)

Környezet

SesselSesselbahnSesselliftsesshaftSessionSetSetterSet-Top-BoxsetzenSetzholzSeucheseuchenhaftseufzenSeufzerSexSex-AppealsexbesessenSexbombeSexismusSexistsexistischSexologeSexologieSexshop
Mindent mutat (24)
setzen [ˈzεtsn]36298 v
1.j-n irgendwohin leültet, ültet vkit vhova
2.sich setzen leül, letelepedik
3.etw. Akk in etw. Akk juttat vmit vmibe (vmilyen állapotba stb.)
4.(Nyomda.) kiszed (szöveget)
5.etw. Akk unter etw. Akk csatol vmit vmihez (levélhez aláírást stb.)
6.etw. Akk auf etw. Akk fogad vmire
phr
die Segel setzen kifeszíti a vitorlátnicht gesetzt (Sp.) nem kiemeltseine Hoffnung setzen auf j-n/etw. bízik vkibensich hinters Steuer/Lenkrad setzen a kormánykerék mögé ülsich mit j-m in Verbindung setzen kapcsolatba lép vkivelSegel setzen kibontja a vitorlákatunter Wasser setzen j-n/etw. elönt (árvíz)
Reklám:

Betriebin Betrieb nehmen/setzen etw. Akk működésbe hoz vmit
Bewegungin Bewegung setzen etw. Akk mozgásba hoz
Bewegungsich in Bewegung setzen elindul (mozgásba lendül), megmozdul
Brandin Brand setzen etw. Akk felgyújt vmit
Denkmalein Denkmal setzen j-m megörökít vkit/vmit (kőbe vés)
Druckunter Druck gesetzt nyomás alatt lévő (személy)
Druckunter Druck setzen j-n nyomást gyakorol vkire
Fußj-n auf freien Fuß setzen szabadon bocsát vkit
Hoffnungseine Hoffnung auf j-n setzen reménye van vkiben (benned van a reményünk)
Kenntnisin Kenntnis setzen j-n über etw. Akk tudomására hoz vkinek vmit, tudtul ad
Kopfsich etw. Akk in den Kopf setzen elhatároz vmit, fejébe vesz vmit
Kopieauf Kopie setzen j-n másolatot küld (e-mailből stb.)
Kraftaußer Kraft setzen etw. Akk hatályon kívül helyez, eltöröl (törvényt stb.)
Listeauf die schwarze Liste setzen j-n feketelistára tesz
Passivin Passiv setzen szenvedő igemódba tesz
PrioritätPrioritäten setzen in etw. Dat rangsorol, prioritást felállít
schachmattj-n schachmatt setzen mattot ad vkinek
SpielLeben aufs Spiel setzen kockáztatja az életét
Tischsich an den/zu Tisch setzen asztalhoz ül
Wehrsich zur Wehr setzen gegen j-n visszavág
ansetzenUn hier setzt du an. Ez a te feladatod lesz.
adtudtul ad in Kenntnis setzen j-n über etw. Akk, unterrichten j-n über etw. Akk, verständigen j-n von etw.
asztalasztalhoz ül sich an den/zu Tisch setzen
bocsátszabadon bocsát vkit j-n auf freien Fuß setzen, freilassen j-n
fejfejébe vesz sich etw. Akk in den Kopf setzen
feketelistafeketelistára tesz auf die schwarze Liste setzen j-n
feladatfeladatul tűz ki sich als Aufgabe setzen etw. Akk
hatályhatályon kívül helyez außer Kraft setzen etw. Akk, aufheben etw. Akk, annullieren etw. Akk
kapcsolatkapcsolatba lép vkivel sich mit j-m in Verbindung setzen
kibontkibontja a vitorlákat Segel setzen
kiemeltnem kiemelt (Sp.) nicht gesetzt
kifeszítkifeszíti a vitorlát die Segel setzen
kockáztatkockáztatja az életét Leben riskieren, Leben aufs Spiel setzen
másolatmásolatot küld (e-mailből stb.) auf Kopie setzen j-n
mattmattot ad vkinek j-n schachmatt setzen
működésműködésbe hoz vmit in Betrieb nehmen/setzen etw. Akk
nyomásnyomás alatt lévő (személy) unter Druck gesetzt
nyomásnyomást gyakorol vkire unter Druck setzen j-n
összefüggésösszefüggésbe hoz vmivel zueinander in Beziehung setzen etw. Akk, korrelieren mit etw., in eine Korrelation mit etw. bringen
Reklám: