×
Lingea
E-shop Bejelentkezés
×
Társalgás
SzámjegyekÜdvözlés és megszólításIsmerkedésBúcsúzásMegértésKérések, parancsok és javaslatokKöszönet és elégedettségBocsánatkérés, tévedés és sajnálkozásBeleegyezésEgyet nem értés, elutasításKérdésekIdőHónapok és évekNapok és hetekÓrák és percekSzínekMéretek és tulajdonságokUtazással kapcsolatos kérdésekÚtlevél- és vámvizsgálatŰrlap, személyi adatokAutóval utazunkVonattal utazunkRepülőgéppel utazunkHajóval utazunkVárosi közlekedésSzállásFoglalásA szállodábanMagánszállásA kempingbenÉtterembenÉtlapElőételekFőételItalokDesszert
Reklám:
head

Számjegyek

Számok

Numeri

Tőszámnevek

Numeri cardinali

nulla zero dzeroegy un(o), una un(o), unakettő due dúehárom tre trenégy quattro kuattroöt cinque csinkuehat sei szejhét sette szettenyolc otto ottokilenc nove novetíz dieci djecsitizenegy ùndici úndicsitizenkettő dòdici dódicsitizenhárom trèdici trédicsitizennégy quattòrdici kuattórdicsitizenöt quìndici kuíndicsitizenhat sèdici szédicsitizenhét diciassette dicsasszettetizennyolc diciotto dicsottotizenkilenc diciannove dicsannovehúsz venti ventihuszonegy ventuno ventunoharminc trenta trentanegyven quaranta kuarantaötven cinquanta csinkuantahatvan sessanta szesszantahetven settanta szettantanyolcvan ottanta ottantakilencven novanta novantaszáz cento csentoszázhúsz centoventi csentoventikétszáz duecento duecsentoezer mille millekétezer duemila duemilaezerötszáznyolcvanhárom millecinquecentottantatre millecsinkuecsentottantatremillió un milione un miljone

Sorszámnevek

Numerali ordinali

első primo primomásodik secondo szekondoharmadik terzo terconegyedik quarto kuartoötödik quinto kuintohatodik sesto szesztohetedik sèttimo széttimonyolcadik ottavo ottavokilencedik nono nonotizedik dècimo décsimohuszadik ventèsimo ventészimoharmincadik trentèsimo trentészimoszázadik centèsimo csentészimo

Törtek

Frazioni

fél un mezzo un meddzoegy és fél/másfél uno e mezzo uno e meddzoegyharmad un terzo un tercokétharmad due terzi dúe terci(egy)negyed un quarto un kuartoháromnegyed tre quarti tre kuartiötöd un quinto un kuintohatod un sesto un szesztoheted un sèttimo un széttimonyolcad un ottavo un ottavokilenced un nono un nonotized un dècimo un décsimoszázad un centèsimo un csentészimo
Reklám:

Reklám: