×
Lingea
E-shop Bejelentkezés
×
Társalgás
SzámjegyekÜdvözlés és megszólításIsmerkedésBúcsúzásMegértésKérések, parancsok és javaslatokKöszönet és elégedettségBocsánatkérés, tévedés és sajnálkozásBeleegyezésEgyet nem értés, elutasításKérdésekIdőHónapok és évekNapok és hetekÓrák és percekSzínekMéretek és tulajdonságokUtazással kapcsolatos kérdésekÚtlevél- és vámvizsgálatŰrlap, személyi adatokAutóval utazunkVonattal utazunkRepülőgéppel utazunkHajóval utazunkVárosi közlekedésSzállásFoglalásA szállodábanMagánszállásA kempingbenÉtterembenÉtlapElőételekFőételItalokDesszert
Reklám:
head

Számjegyek

Számok

Числи́тельные

Tőszámnevek

Коли́чественные числи́тельные

nulla ноль nojegy оди́н m, одна́ f agyin, adnakettő два m, две f dva, dvehárom три trinégy четы́ре csitireöt пять pjatyhat шесть sesztyhét семь szemnyolc во́семь voszemkilenc де́вять gyevjatytíz де́сять gyeszjatytizenegy оди́ннадцать agyin:əcətytizenkettő двена́дцать dvenacətytizenhárom трина́дцать trinacətytizennégy четы́рнадцать csitirnəcətytizenöt пятна́дцать pjatnacətytizenhat шестна́дцать sesztnacətytizenhét семна́дцать szemnacətytizennyolc восемна́дцать vəszemnacətytizenkilenc девятна́дцать gyevjatnacətyhúsz два́дцать dvacətyhuszonegy два́дцать оди́н dvacəty agyinharminc три́дцать tricətynegyven со́рок szorəkötven пятьдеся́т pjatygyeszjathatvan шестьдеся́т səsztygyeszjathetven се́мьдесят szemgyeszjatnyolcvan во́семьдесят voszemgyeszjatkilencven девяно́сто gyevjanosztəszáz сто sztoszázhúsz сто два́дцать szto dvacətykétszáz две́сти dvesztyiezer ты́сяча tiszjacsəkétezer две ты́сячи dve tiszjacsiezerötszáznyolcvanhárom ты́сяча пятьсо́т во́семьдесят три tiszjacsə pjatyszot voszemgyeszjat trimillió миллио́н mij:ion

Sorszámnevek

Поря́дковые числи́тельные

első пе́рвый pervəjmásodik второ́й ftarojharmadik тре́тий tretyijnegyedik четвёртый csitvjortəjötödik пя́тый pjatəjhatodik шесто́й səsztojhetedik седьмо́й szegymojnyolcadik восьмо́й vaszmojkilencedik девя́тый gyevjatəjtizedik деся́тый gyeszjatəjhuszadik двадца́тый dvacatəjharmincadik тридца́тый tricatəjszázadik со́тый szotəj

Törtek

Дро́би

fél пол-, полови́на pol, pəlavinəegy és fél/másfél оди́н с полови́ной agyin sz pəlavinəjegyharmad (одна́) треть (adna) tretykétharmad две тре́тьих dve tretyix(egy)negyed (одна́) четвёртая, че́тверть (adna) csitvjortəja, csetvertyháromnegyed три четвёртых tri csitvjortəxötöd (одна́) пя́тая (adna) pjatəjahatod (одна́) шеста́я (adna) səsztajaheted (одна́) седьма́я (adna) szegymajanyolcad (одна́) восьма́я (adna) vaszmajakilenced (одна́) девя́тая, девя́тая часть (adna) gyevjatəja, gyevjatəja csasztytized (одна́) деся́тая (adna) gyeszjatəjaszázad (одна́) со́тая (adna) szotəja
Reklám:

Reklám: