×
Lingea
E-shop Bejelentkezés
×
Nyelvtan
A portugál ábécéFőnevekMelléknevekNévelőkHatározott névelőHatározatlan névelőNévmásokSzemélyes névmásokVisszaható névmásokBirtokos névmásokKérdő névmásokVonatkozó névmásokTagadó névmásokMutató névmásokHatározatlan névmásokSzámnevekTőszámnevekSorszámnevekTörtekAz ismétlődés kifejezéseSzámtani műveletekIdőmeghatározásIgékKijelentő módJelen időMúlt időJövő időKötőmódFeltételes módFelszólító módBefejezett melléknévi igenévGerundiumHatározószókA rendhagyó igék áttekintése
Reklám:

1. A portugál ábécé

A portugál betűk kiejtése
a [a] g [ge] n [ene] t [te]
b [be] h [aga] o [o] u [u]
c [se] i [i] p [pe] v [ve]
d [de] j [ʒota] q [ke] x [ʃiʃ]
e [e] l [ele] r [erre] z [ze]
f [efe] m [eme] s [ese]
A k, w és y betűket (a nevek kivételével) egyáltalán nem használják. Ezen kívül a portugál nyelv a következő hangokat is tartalmazza hangsúlyjelekkel: á, â, ã, ç, í, é, ê, ó, ô, õ, ú.
A magánhangzók kiejtése
A portugál magánhangzók a képzés helye szerint lehetnek szájüregben képzettek (a, e, i, o, u) vagy orrhangok (ã, am, an, em, en, im, in, om, on, um, un). A szájüregben képzettek nyíltsági fokuk szerint lehetnek nyíltak, zártak vagy redukáltak. Az orrhangok általában zártak. Kiejtésük attól függ,milyen pozícióban helyezkednek el a hangsúlyhoz képest. Hangsúlytalan szótagokban a magánhangzók kiejtése redukálódik (pl. az o u-ba megy át, és szinte teljesen elmosódik). Ezért tűnik úgy, hogy a portugál nyelvben a mássalhangzók vannak túlsúlyban. Az -am végződés kiejtése au, az -em nazális kettőshangzóé aj vagy ej, esetleg éin.
A mássalhangzók és hangzócsoportok kiejtése
A di, ti, ni szótagokat keményen ejtjük: dizer [dizér], sentir [sentír], ministro [minísztru]. A b, d, f, m, n, p, r, t mássalhangzók kiejtése megegyezik a magyarral. Külön kategóriát képeznek az összetett betűk: ch [s], lh [lj] a nh [ny].
c [k], e, i [s], ch [ʃ] előtt s [ʃ], szókezdés- [s],a ss csoportban [s]
ç [s] s [ʃ], magánhangzók között [z]
g [g], e, i [ʒ] előtt x [ʃ], szakkifejezésekben [ks]
gu+e [ge], gu+i [gi] z [z], a szó végén [ʃ]
h [-] nem ejtjük r [r], a szó elején és l, n, s [rr] után
j [ʒ] q [k], a que csoportban [ke], ui [ki]
A kettős- és hármashangzókban az i kiejtése közelít a [j]-hez, az u kiejtése félmássalhangzós [v], amely a v hanghoz hasonló.
gua [gva] que [ke] qui [ki]
gue [ge] gui [gi] ão [au]
iai [jaj] eõe [oj] ãe [aj]
A brazíliai portugál kiejtés
A brazil kiejtés lényegesen eltér a portugáltól, sokkal lágyabb. A brazíliai portugálban pl. az írott sc ejtése [s], a leírt e hangé hangsúlytalan pozícióban [i], a leírt r hangot (szó elején) és a rr mássalhangzócsoportot pedig [h]-nak ejtjük. Az ország nagy részén a te, de és a ti, di hangzócsoportok kiejtése [csi], [zsi] (gente [zséncsi], sociedade [szosziedádzsi]). Brazília déli részén (Santa Catarina és Paraná államokban) azonban a te, de, ti és di kiejtése kemény, jelentősen redukált [te], [de], [ti] és [di] - gente [zsénte]. A d némely mássalhangzócsoportokban [dzs]-re lágyul (pl. advogado - [adzsivogádu]). Találkozhatunk a szóvégi s eltérő kiejtésével is, a többség [sz]-nek ejti, de pl. Rióban [s]-nek olvassák.
Reklám:

Reklám: