×
Lingea
E-shop Bejelentkezés
×
Társalgás
SzámjegyekÜdvözlés és megszólításIsmerkedésBúcsúzásMegértésKérések, parancsok és javaslatokKöszönet és elégedettségBocsánatkérés, tévedés és sajnálkozásBeleegyezésEgyet nem értés, elutasításKérdésekIdőHónapok és évekNapok és hetekÓrák és percekSzínekMéretek és tulajdonságokUtazással kapcsolatos kérdésekÚtlevél- és vámvizsgálatŰrlap, személyi adatokAutóval utazunkVonattal utazunkRepülőgéppel utazunkHajóval utazunkVárosi közlekedésSzállásFoglalásA szállodábanMagánszállásA kempingbenÉtterembenÉtlapElőételekFőételItalokDesszert
Reklám:
head

Számjegyek

Számok

Numerais

Tőszámnevek

Numerais cardinais

nulla zero zéruegy um, uma um úmakettő dois m, duas f dójs, dúashárom três trésnégy quatro kwátruöt cinco szĩ:kuhat seis szəjshét sete szétənyolc oito ójtukilenc nove nóvətíz dez déstizenegy onze õ:zətizenkettő doze dózətizenhárom treze trézətizennégy catorze, (BrP) quatorze katórzə, katórzətizenöt quinze kĩ:zətizenhat dezasseis, (BrP) dezesseis dəzaszə:js, dəziszə:jstizenhét dezassete, (BrP) dezessete dəzaszétə, dəzəszétətizennyolc dezoito dəzójtutizenkilenc dezanove, (BrP) dezenove dəzanóvə, dəzanóvehúsz vinte vĩ:təhuszonegy vinte e um vĩ:tə ə ũ:harminc trinta trĩ:tanegyven quarenta kwarẽ:taötven cinquenta szĩkwẽ:tahatvan sessenta szəszẽ:tahetven setenta szətẽ:tanyolcvan oitenta ojtẽ:takilencven noventa nuvẽ:taszáz cem, cento szẽ:ĩ, szẽ:tuszázhúsz cento e vinte szẽ:tu ə vĩ:təkétszáz duzentos duzẽ:tusezer mil mílkétezer dois mil dójzs mílezerötszáznyolcvanhárom mil quinhentos e oitenta e três míl kinyẽ:tuzə ojtẽ:ta ə trésmillió um milhão ũ: mijã:ũ

Sorszámnevek

Numerais ordinais

első primeiro primə:jrumásodik segundo szəgũ:duharmadik terceiro tərszə:jrunegyedik quarto kwártuötödik quinto kĩ:tuhatodik sexto széstuhetedik sétimo szétimunyolcadik oitavo ojtávukilencedik nono nónutizedik décimo dészimuhuszadik vigésimo vizsézimuharmincadik trigésimo trizsézimuszázadik centésimo szẽtézimu

Törtek

Fracionários

fél meio, metade mə:ju, mətádəegy és fél/másfél um e meio ũ:nə mə:juegyharmad um terço ũ: térszukétharmad dois terços dójs térszus(egy)negyed um quarto ũ: kwártuháromnegyed três quartos trés kwártusötöd um quinto ũ: kĩ:tuhatod um sexto ũ: széstuheted um sétimo ũ: szétimunyolcad um oitavo ũ:nojtávukilenced um nono ũ: nónutized um décimo ũ: dészimuszázad um centésimo ũ: szẽtézimu
Reklám:

Reklám: